Medi spray karta charakterystyki

Pobierz

Promocje.. Storage Requirements for storage areas and containers : Observe label precautions.Przykłady działania: działają alergizująco, rakotwórczo, mutagennie, szkodliwie na rozrodczość lub na narządy Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem pracy z takimi substancjami należy się dobrze poinformować; nosić odzież ochronną i rękawice, ochronę oczu i ust lub ochronę dróg oddechowych.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt