Uzupełnij dialog używając be going to i czasowników podanych w nawiasach

Pobierz

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing: Z Góry Dziękuję :)1.. 2013-02-25 15:47:57; Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continuous.. Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami w funkcji dopełnienia: me, you, him, her, us, them.. 2013-02-25 15:47:57 Uzupełnij zdanie , używając be going to w odpowiedniej formie 2013-01-23 22:32:25Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach.. 2012-05-09 16:45:15 Uzupełnij zdania , używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie .. 2012-02-06 16:48:08; Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t. 2012-05-09 16:45:15; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach.. 3.Uzupełnij zdania, używając will i czasowników w nawiasach.. itd.Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. Uzupełnij zdania, używając przymiotników w nawiasach w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.. (go) ___ late, I am tired the next day.Uzupełnij dialogi odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach.. Uzupełnij zdania (8.1-8.5), wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie..

Uzupełnij dialog używając ,,be going to,, i czasowników podanych w nawiasach.

2013-10-15 21:26:06; Uzupełnij odpowiednią formą czasowników w nawiasach.. Uzupełnij dialogi używając struktury be going to i czasowników w nawiasach.. Dialogue 1 Mark: WhereUzupełnij dialog właściwymi formami czasowników w nawiasach 2013-04-07 19:11:42; Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continuous.. 2012-02-10 15:32:59Uzupełnij zdanie , używając be going to w odpowiedniej formie 2013-01-23 22:32:25; Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. Dla chętnych ćwiczenia z gwiazdką: Ex.. Sam:We_____(go) to Spain.Uzupełnij pytania , używając going to.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 2012-02-10 15:32:59; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w .Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach.. (cheap) 3.Uzupełnij zdania w czasie future simple używając will lub won't i czasowników podanych w nawiasach.. 2013-02-25 15:47:57; Uzupełnij zdania, używając will i czasowników w nawiasach.. 2013-10-15 21:26:06; Uzupełnij odpowiednią formą czasowników w nawiasach.. 3, 6/41Zazwyczaj w krótkich odpowiedziach nie wstawiamy czasownika głównego (play, speak, itd.)..

3.Uzupełnij dialog ,używając be going to oraz czasownikow w nawiasach.

4.Jay and Kim (spend) their holiday in Russia this year.. 2013-01 .Uzupełnij zdania używając strony biernej czasowników podanych w nawiasach w odpowiednim czasie.. Napisz zdania przeczące korzystając z podanych czasowników i zwrotów.. czyli do dziś* mam czas by wysłać proszę pomóżcie! ). 3 Can you believe it?Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e.W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing.. 2011-01-31 18:04:53Uzupełnij zdania , używając knstrukcji ; be going to i czasowników w nawiasach .. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. Używamy wówczas czasownika posiłkowego do.. Wyrazy podane w nawiasach: (download) , (make) , (not buy) , (go) , (make) , (not do) , (not say) Daje naj za najszybszą odpowiedź..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt