Sprawozdanie z zajęć logopedycznych w szkole

Pobierz

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach .Zgodnie z § 16 ust.. Zajęcia odbywały się w poniedziałki.. Rok szkolny 2019/2020.. Świeca.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 6/24/2020 4:58:00 PM Company: Ministrerstwo Edukacji Narodowej Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCHSprawozdanie z zajęć logopedycznych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020.. Imię i nazwisko dziecka Rodzaj wady logopedycznej Efekty pracy Rodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań ( np.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. ćwiczeń logopedycznych, które winni wykonywać wraz z dzieckiem codziennie.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH PROWADZONYCH Z .. NR ORZECZENIA .. ROK SZKOLNY 2019/2020 Zajęcia logopedyczne z .. prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.. Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma 2.Następnie należy nawiązać kontakt z rodzicami, na przykład za pomocą e-maila i uzgodnić harmonogram pracy online w celu kontynuacji zajęć logopedycznych z dzieckiem/uczniem..

... Program terapii logopedycznej w szkole.

Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu.Generalnie każde z dzieci uczestniczyło w zajęciach raz w tygodniu, większość zajęć przeprowadzanych było w obecności rodziców bądź dziadków ( dot.. Imię i nazwisko dziecka Klasa Rodzaj wady logopedycznej Efekty pracy Rodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań ( np.Przeprowadziłam badania przesiewowe w grupie 5, 6-latków oraz konsultacje logopedyczne, rozmowy indywidualne, wskazówki i informacje dla rodziców, uczniów w formie gazetki, wskazówki na stronie internetowej szkoły oraz na blogu logopedycznym "Bajkowy świat mowy" michalska-log.blogspot.. 2013 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im.. Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na: - usprawnianie narządów mownych, zwiększenie ich ruchomości, celowości ruchów,SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH.. Zwierzęta z wiejskiego podwórka.. Małgorzata Buchta.. 1 przywołanego rozporządzenia godzina zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych trwa 45 minut, przy czym możliwe jest prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.sprawozdanie z zajĘĆ logopedycznych n-l renata nowak W czasie zajęć logopedycznych jakie prowadzone są w naszej szkole uczniowie biorą udział w ćwiczeniach relaksacyjnych i oddechowych oraz usprawniających płynność mowy, wpływających na poprawę dykcji, głośnego czytania oraz podnoszących ogólną sprawność grafomotoryczną..

zrealizowano 18 godzin zajęć, w których uczestniczyło 7 uczniów klasy I.

Diagnoza ma na celu stwierdzenie, jak zaburzone są sprawności językowe, składające się na poprawność komunikacyjną.. z trudnościami w czytaniu.. Logopeda określa, czy badany mówi, czy rozumie mowę i czy jest w stanie porozumiewać się z otoczeniem.Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma 4.. Rodzice na bieżąco otrzymywali instrukcje dot.. Świecie.. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5.Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma 4.. Zajęcia logopedyczne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.. Rodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań: Liczba godzin zrealizowanych.. Magdalena Mielcarek-Olejnik.. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5.Dzieci z zaburzeniami mowy funkcjonują w szkole zazwyczaj poniżej swoich możliwości..

Diagnoza logopedyczna- kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych, konsultacje z wychowawcami, założenie dokumentacji.

Ćwiczenia logopedyczne-oddechowe: wyrabianie oddechu .Efekty pracy z dzieckiem: L.p.. Świecie.Plik sprawozdanie10 11.doc na koncie użytkownika tdi71 • folder sprawozdania • Data dodania: 28 kwi 2016 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu SZANSA w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w roku szkolnym 2011/2012.. Dzieci te były podzielone na dwie grupy (3 i 4 .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH.. Liczba zapisanych dzieci ( wg klas/grup): Klasa Liczba dzieci Efekty pracy z dzieckiem: L.p.. Świadome zaburzenia, cały swój wysiłek kierują na przebrniecie .. Celem zajęć logopedycznych było kształtowanie mowy poprzez korygowanie zaburzeń strony fonetyczno-leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi uczniów, a także doskonalenie mowy już ukształtowanej .Warunkiem prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, od ustalenia której rozpoczynamy pracę z dzieckiem.. i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami .. ocena działań we współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie wychowania i opieki:SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALI ROK SZKOLNY..

Informację należy przekazać w formie elektronicznej , oraz papierowej w terminie nieprzekraczającym 23.06.2012 r.Sprawozdanie z zajęć logopedycznych.

gen. J.Bema w Bojszowie w ramach projektu "Szansa na sukces - indywidualizacja procesu naucza nia w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec" Zaj ęcia - logopedia W zaj ęciach logopedycznych uczestniczyło 12 uczniów z kl.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH II semestr - roczne 2011/12.. Dzieci na zajęciach pracują bardzo chętnie.Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma 4.. Imię i nazwisko dziecka Rodzaj wady logopedycznej Efekty pracy Lp.. Jana Pawła II w Rząśni opieką logopedyczną objętych zostało 7 uczniów (1 dziewczynka i 6 chłopców).. Uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć na podstawie badań selekcyjnych i .W zajęciach logopedycznych brało udział 4 uczniów (2 dziewczynki i 2 chłopców) z klasy I a. sprawozdanie z zajĘĆ logopedycznych.. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci .. Diagnoza logopedyczna kształtuje się przez wielokrotny kontakt z dzieckiem, jego opiekunami oraz - w uzasadnionych przypadkach -specjalistami z innych dziedzin ( laryngolog, pedagog,SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROGRAMU "UMIEM LEPIEJ, WIEM WIĘCEJ" W okresie od 24.. Liczba zapisanych dzieci ( wg klas/grup): Klasa Liczba dzieci Efekty pracy z dzieckiem: L.p.. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5.Sprawozdanie z zajęć logopedycznych W pierwszym półroczu roku szkolnego 2011/2012 zajęcia odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo.. do 26 stycznia 2012r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt