Zagrożenia pożarowe prezentacja multimedialna

Pobierz

- awarie urządzeń hydrotechnicznych.. Numery telefonów służb ratowniczych 4.. Człowiekowi podczas pożaru zagraża również dym .Zagrożenia pożarowe Użyj prostych sposobów, by ugasić pożar w zarodku - gaśnica, woda, koc gaśniczy: • jeśli ubranie pali się na Tobie - zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zaduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia; • jeśli pali się tłuszcz wprezentacja multimedialna "Zagrożenia pożarowe".. Download: ppt.prezentacja o poŻarach.ppt Nacikk / 3 # SZKOŁA - prezentacje na lekcje / EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA / zagrożenia / Ogień / PREZENTACJA O POŻARACH.ppt Download: PREZENTACJA O POŻARACH.pptZdefiniujemy różnicę między nimi, opiszemy przyczyny i skutki powodzi oraz podtopień, omówimy rodzaje powodzi oraz zagrożenia, które za sobą niosą.. Obowiązek alarmowania o pożarze 3.. Postepowanie podczas gaszenia małych pożarów.. Opis lekcji: Przygotowana z okazji "Dnia Bezpiecznego Internetu" lekcja "Wirtualny Świat" to podróż do świata przepełnionego wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa w świeci.. Przywitanie uczniów i sprawdzenie obecności.. Zadanie 1.Waszym zadaniem jest dokonanie metodą SWOT analizy danych z obserwacji1.. Gaszenie odzieży - // - 2 min.. Waszym zadaniem będzie zapoznanieTEMAT: ZAGROŻENIA POŻAROWE Instrukcja dla uczniów: Przeczytajcie uważnie tekst z podręcznika Zagrożenia pożarowe, a następnie wykonajcie poniższe zadania..

Zagrożenia pożarowe.

Zagrożenia pożarowe.. Tereny objęte zagrożeniem są najczęściej oznaczone znakiem.Prezentacja może być wykorzystywana do realizacji bezpłatnych, niekomercyjnych szkoleń, warsztatów i innych zajęć edukacyjnych, w szczególności przez Trenerów Bezpiecznego Internetu, w takiej formie i zakresie, w jakiej została udostępniona przez Fundację Odkrywców Innowacji.• prezentacja multimedialna, • materiał źródłowy dla ucznia, • plany ewakuacyjne szkoły, na terenie której prowadzone są zajęcia, • sprzęt gaśniczy występujący w szkole.. - sztormowe fale oraz silny północny wiatr.. Nr Tytuł 1.. Charakterystyka środków gaśniczych.. Zagrożenia mechaniczne.CIOP, Warszawa 2002.. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.. praca w grupach, określenie przyczyny powstawania pożarów, symulacje, określenie grupy pożaru i dobór środka gaśniczego, uczniowie proponują, czym gasić, burza mózgów i dyskusja na temat przyczyn powstawania pożarów, jak się zachować, gdy zauważę pożar.. (pp 2.4) - wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia.. Zagadnienia z podstawy programowej: Uczeń: - przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas pożaru..

Zagrożenia pożarowe są różne dla różnych obrębów kraju.

(pp 2.1) - charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy.. Gdy zauważymy pożar 2.. - wiosenne roztopy.. Wzywanie służb ratowniczych 5.Ochrona przeciwpożarowa BARBARA ROSOCHACKAZagrożenia pożarowe.ppt.. Dzieci poznały najważniejsze zagrożenia, które czyhają na użytkowników .Kształcenie ustawiczne w raportach i projektach Unii Europejskiej + prezentacja multimedialna; Środki chemiczne w przemyśle włókienniczym; Zagrożenia pożarowe i chemiczne od baterii; DESNOS, PTSD, Zaburzenie Borderline - prezentacja badań dotyczących percepcji kryteriów diagnostycznych…Czas realizacji: 45min.. Podsumowanie zasad postępowania - // - 4 min.. Postępowanie podczas gaszenia odzieży palącej się na człowieku.. Spowodowane przez czynnik ludzki: W wyniku pożaru powstaje tzw. niedobór tlenowy, co oznacza, że stężenie tlenu w powietrzu spada do ok. 10%.. Nie zabraknie także zasad zachowywania się podczas powodzi, czyli krótkie informacje o ewakuacji oraz o problemach z nią związanych.i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem; scenariusze rozwoju pożaru dla wszystkich stref pożarowych; oraz: 2) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 3) Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;Zagrożenia pożarowe Pożar to utlenianie się materiałów łatwopalnych..

(pp 2.6)prezentacja.

Uczciwek T.: Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych.Poradnik szkoleniowy.. Powinności obronne obywateli.. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko z powodu tlenu oraz za pomocą wiatru.Prezentacja multimedialna - Magiczny czas Lekcja 3: Wirtualny Świat.. Obszarem waszego zainteresowania w zadaniu1 jest parter budynku szkolnego.. (pp 2.5) - wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku.. Określenie definicji pożaru.. Znaki ewakuacyjne.Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: Podstawowe pojęciaZagrożenia pożarowe •nieprzystosowanie obiektów •braki finansowe •sprzeczność interesów konserwatorów i strażaków •dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej jest kosztowne i żmudne •brak odpowiednich dróg ewakuacyjnych,ZAGROŻENIA POŻAROWE - YouTube.• prezentacja multimedialna "Zagro¿enia po¿arowe", • foliogramy.. Przebieg lekcji: 1.. Uczeń: - zna i rozumie rolę świadczeń obywateli na rzecz obronności, ..

Oznakowanie przeciwpożarowe - // - 3 min.

To zjawisko jest bardzo niebezpieczne dla istot żywych, ponieważ powoduje, że tracą przytomnosć, zapadają w śpiączkę lub się duszą.. b) Zagrożenie wybuchowe- to zespół czynników umożliwiających powstanie procesu gwałtownego spalania połączonego z nagłym wzrostem ciśnienia.- prezentacja multimedialna, - aplikacja do podręcznika, - zeszyt ćwiczeń, 4.. Spis foliogramów Nr Tytu³ 1.edbZagrożenia pożarowe warunkują: temperatura powietrza, wilgotność podłoża, wilgotność powietrza, prędkość wiatru, rodzaj podłoża, natężenia promieniowania słonecznego, opady.. Charakterystyka zagrożenia pożarowego / wybuchowego a) Zagrożenie pożarowe - to zespół czynników umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru.. Przyczyny powodzi: - nadmierne opady deszczu.. Określenie zagrożeń występujących podczas pożaru.ZAGROŻENIA - duża liczba osób na budowie - zaplecze budowy, obiekt budowany - brak możliwości ścisłego określenia liczby osób w obiekcie budowanym - wielu podwykonawców - problemy z porozumiewaniem się w języku polskim- prezentacje multimedialne lub foliogramy· .. Zapoznanie z tematem i celami lekcji.. Jest to niekontrolowany proces palenia się i rozprzestrzeniania ognia w miejscu do tego nieprzeznaczonym.. bajtek67 / EDB (przydatne rzeczy + sprawdziany / PREZENTACJE EDB / POŻAR / Zagrożenia pożarowe.ppt.. Zapobieganie pożarom.----3.Definicje Podręczny sprzęt gaśniczy: Środki gaśnicze.. Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania.. Rodzaje pożarów i palących się materiałów.. - zatory lodowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt