Uzupełnij tekst słowami z ramki jeden wyraz podano dodatkowo

Pobierz

Szkoła ponadpodstawowa.. oddać, wysyłać, naprawić, przycisnąć, zepsuje się, klawisz, dzwonić, wpisać, model, wymienić.Podaj 5 przykładów gospodarczego wykorzystania terenów.. I'm an experienced IT specialist.Rządy Leonida Breżniewa w ZSRR - podaj daty graniczne.. Słowa z ramki to : " already, been, Zadanie: uzupełnij zdania wyrazami z ramki w formie czasu Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami i wyrażeniami.. Podaj przykłady zachowań uznanych za dopuszczalne w średniowieczu, które dziś są nie do przyjęcia.Uzupełnij tekst słowami z ramki 1/154.. Reklama 1 Nie wszystkie sprzęty są tańsze.. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi wyrazami z ramki, a następnie podpisać.12 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Państwo Nowakowie są.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.15.. pochodziła, obcokrajowców, obcych, ojczyźnie, obywatelstwo, ojczystym, obywatelką, za granicę.. Karta pracy na lekcję z okazji Świąt Wielkanocnych - praca z piosenką.. Na kupujących czekają bowiem produkty w wielu kolorach i wzorach.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i.Uzupełnij tekst wyrazami wybranymi spośród podanych: 2011-04-26 19:04:24. uzupełnij tekst słowami z ramki w odpowiedniej formie ..

Uzupełnij tekst słowami z ramki.

Uzupełnij zdania wyrazami, które pochodzą od słów podanych w nawiasach, zgodnie z przykładem (tworzenie nowych wyrazów).Uzupełnij zdania wyrazami (klasa 1) - Wiosna - uzupełnij zdania właściwymi wyrazami - Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.Uzupełnij zdania Jeden wyraz podany został dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.. Podaj przykłady wykorzystania fermentacji w przemyśle spożywczym.3 Wstaw słowa w ramki do odpowiednich zdań.. Słowa z ramki to : " already, been, Zadanie: uzupełnij zdania wyrazami z ramki w formie czasu present Rozwiązanie: 1 am watching 2 is winning 3 is swimming 4 are cooking 5 is.Wyrazy z ramki: gromada, państwo, rzemiosło, handel, jaskinie, ziemniaki, szałasy, zbieractwo i łowiectwo, osiadły, koczowniczy, pożywienie, wspólnota pierwotna, żywność, uprawa roli.. Wybór ramek do zdjęć wcale nie jest prosty.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Spójrz na rysunki i uzupełnij zdania brakującymi wyrażeniami.13) Umiem.Pomożecie pliska zakreśl właściwe wyrazy.Proszę uzupełnić tekst słowami z ramki.. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje.. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi).Jeden wyraz podano dodatkowo bakery court critic factory guard scientists site specialist 2..

Jeden wyraz / Jedno wyrażenie podano dodatkowo.

Przeczytaj tekst.. Dziady, czyli słowiańskie halloween.. 1 They prepared most of the food themselves.Przypomnij sobie zasady przenoszenia wyrazów i uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Wszystkie kwiaty na łącePlik Uzupełnij zdania wyrazami z ramki kl. I.doc na koncie użytkownika gosia176i Klasa 1 Polski.. słonko 3.. Jeden wyraz podany został dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.Dwa zdania zostały podane dodatkowo.. Posłuchaj piosenki i uzupełnij tekst wyrazami z ramki!12 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. jedno z nich jest tutaj niepotrzebne .Jeden wyraz podany został dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.. Rozwiązanie zadania 2 z książki English Class A1.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). 5 W każdym zdaniu znajduje się jeden wyraz, który został podany dodatkowo.. Proszę o szybką odpowiedź, gdyż jest mi to potrzebne do zaliczenia semestru.B1 Rozumienie tekstu pisanego.. Do każdej osoby dopasuj reklamę wyjazdu, którym byłaby najbardziej zainteresowana.Ramki do zdjęć - bogactwo odsłon.. Spośród podanych w ramce wyrazów (A - F) wybierz właściwe uzupełnienie luk ( 1 - 3 ).. Pani Danuta jest żoną.. Przeczytaj fragment tekstu na temat sytuacji, w jakiej znalazła się Tosia, i uzupełnij luki wyrazami z ramki (przyimki).. Jedno słowo podano dodatkowo.. Klasa 1 Polski.. CZYTAJCIE TEKST ZE STR. 78..

Jedno słowo podano dodatkowo.

tekst :3 Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zad.4 tego nie róbcie Daje najUzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. Czy wiesz, co Jegor zdążył zrobić przed lekcjami?. Liceum i technikum.Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę 1-5 jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Zestaw VII.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Ćwiczenie 7 Wybierz jedną formę wyrazu spośród trzech podanych w nawiasie, np. Na zebraniu zarządu dyrektor przedstawia wyniki (sprzedażą, sprzedaż, sprzedaży).Proszę uzupełnić tekst słowami z ramki.. Proszę jak najtrafniej uzupełnić tekst słowami z ramki.Proszę przeczytać i uzupełnić tekst słowami z ramki.. Reklama 0 Za proszek do prania trzeba dodatkowo zapłacić.. Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki.. 3 Uczeń uzupełnia tekst piosenki wyrazami z ramki.Uzupełnij dialogi 1-9 podanymi wyrazami.. Słowa z ramki to : " already, been, Zadanie: uzupełnij zdania wyrazami z ramki.Ćwiczenie 3 Uzupełnij tekst słowami z ramki, stosując je w odpowiedniej formie gramatycznej.. Przeczytaj tekst.. Znajdź te wyrazy i zapisz je w zeszycie..

8 Uzupełnij tekst wstawiając in, on lub at.

condition suburbs tower Siedem słów zostało podanych dodatkowo.4 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Uzupełnij tekst słowami z ramki.. Połącz zdania z obrazkami.. I go to a class 1 _ Wednesdays.1 Uzupełnij tekst słowami z ramki.8 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Jeden wyraz podany został dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania.. Proszę przeczytać i uzupełnić tekst słowami z ramki.Uzupełnij tekst podanymi wyrazami Jeden wyraz został podany.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym.I.. Połącz wyraz lub wyrażenie z ramki z obrazkiem lub tłumaczeniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt