Przykłady zjawiska rezonansu mechanicznego

Pobierz

oblicza amplitudę drgań wymuszonych.. Cel ćwiczenia: .. Rys.3 Układ pomiarowy do realizacji drgań wymuszonych i badania zjawiska rezonansu.. W takich sytuacjach do rezonansu dochodzi najczęściej w sposób nieplanowany, następuje przypadkowa zbieżność częstości własnej układu (z której istnienia zwykle nie zdajemy sobie sprawy) z częstością jakiegoś czynnika wymuszającego .Rezonans mechaniczny I.. 3.Te same przyczyny powodują nieraz łamanie się wałów korbowych czy śmigiełek wirników turbin.. PDF; fotografia stanowiska; ftografia obrazu w okularze mikroskopu.. Następuje wtedy wzmocnienie drgań.. częstotliwość należy zmieniać co 0,01 Hz w okolicach rezonansu, co 0,02Badania zjawiska rezonansu mechanicznego.. Rezonans mechaniczny wynosi ok. Może bardziej powinniśmy dbać o przyrodę, bo ucieczka okaże się niemożliwa.. Przykłady rezonansu Przykład 1. podaje przykłady zjawiska rezonansu i jego zastosowania.. Przykłady zjawiska rezonansu mechanicznego: przy odpowiedniej prędkości silnik samochodu wprawia w drgania szyby, które również zaczynają drgać1.Ruch huśtawki - przekazując jej drgania (popychając ją wtedy gdy znajduje się najbliżej nas) huśtawka porusza się coraz szybciej (wzrosła jej amplituda) - POZYTYWNE ZASTOSOWANIE.. 2.W autobusach czasami silnik może przekazać drgania na karoserię pojazdu, drgają również lusterka, co utrudnia obserwację jezdni - NEGATYWNE ZASTOSOWANIE.Zadanie: podać przykład zastosowania rezonansu w życiu codziennym Rozwiązanie:quot rozhuśtywanie quot siebie lub kogoś na huśtawce rezonans mechaniczny dostrajanie odbiorników rtv do danej stacji rezonans elektromagnetyczny gra np na pianinie rezonans akustycznyRezonans mechaniczny..

Jakie są przykłady zjawiska rezonansu mechanicznego.

dobry.. Zadania na rezonans mechaniczny.. podstawowe.. : wikipedia.org] .. drgania wymuszone i rezonans oraz wskażesz przykłady tych zjawisk w przyrodzie,8.. Układ czterech wahadeł Klasycznym doświadczeniem obrazującym rezonans jest doświadczenie z układem czterech wahadeł pokazany na Rys. 3.. Drgania silnika silnikowego mogą powodować fale rezonansowe w sąsiednich konstrukcjach, gdy częstotliwość drgań silnika jest porównywalna z częstotliwością drgań otaczających konstrukcji.Przykłady rezonansu Rezonansowy charakter Widm czynnościowych fotosyntezy roślin, krasnorostu Porphyra oraz absorpcja dla głównych barwników fotosyntetycznych Rezonans występuje powszechnie w naturze i jest wykorzystywany w wielu urządzeniach sztucznych.Rezonans mechaniczny Do rozpiętej między dwoma statywami nitki przymocujmy trzy wahadła takie, że A i B mają te same długości a wahadło C nich będzie np. krótsze (rysunek obok).. Zjawiskiem tym zajmiemy się w tym e-materiale.. Rozdział I .. Możesz zauważyć, że kiedy jeździsz autobusem, częstotliwość odbicia jest nieco wolniejsza.Rezonans mechaniczny zachodzi, gdy jedno ciało drgające pobudzi do drgania inne ciało z częstotliwością równą jego częstotliwości drgań własnych..

Badanie zjawiska rezonansu mechanicznego.

Siły bezwładności w układzie obracającym się.. konieczne.. dostateczny.. dopuszczający.. oblicza okres własnych w sytuacjach typowych.• wymienia przykłady praktycznego zastosowania ultradźwięków • stwierdza, że fala elektromagnetyczna może rozchodzić się w próżni • stwierdza, że w próżni wszystkie fale elektromagnetyczne rozchodzą się z jednakową prędkością • podaje przykłady zjawiska rezonansu mechanicznego Uczeń:• podaje przykłady zjawiska rezonansu mechanicznego oblicza średni czas ruchu wahadła na podstawie pomiarów • • wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka • wyznacza: amplitudę, okres i częstotliwość drgań na • wymienia różne rodzaje drgań • wskazuje punkty toru, w których wahadło osiągaWymagania na poszczególne oceny.. DOC; fotografia stanowiska; materiały pomocnicze; skrypt dla programu Excel.. skrypt dla programu Gnuplot.. Bezpośrednią przyczyną katastrofy było wymuszone wiatrem zjawisko rezonansu.. Położenie równowagi - położenie poleca 85 %Dźwięk silnika: Przykładem występowania zjawiska rezonansu jest stukot silnika autobusu lub ciężarówki, który często słyszymy podczas postoju autobusu.. dopełniające.. Każde ciało drgające chrakterystyczne dla niego stałe drgania .. OPTYKA Uczeń • wymienia przykłady ciał, które są źródłami światła • wyjaśnia, co to jest promień światła • wymienia rodzaje wiązek światła • wyjaśnia, dlaczego widzimy • wskazuje w otoczeniu ciała przezroczyste i nieprzezroczysterozpoznaje przykłady fal poprzecznych i podłużnych; wskazuje na przykładach zjawiska odbicia, załamania, przenikania, rozproszenia, nakładania i ugięcia fal; wśród ruchów okresowych rozpoznaje ruchy drgające; podaje jednostki częstotliwości, okresu drgań, amplitudy; wskazuje przykłady drgań gasnących i drgań wymuszonych;wyjaśnia znaczenie zjawiska rezonansu mechanicznego w życiu codziennym..

PDF; skala kątowa PDFTakie zjawisko nosi nazwę rezonansu.

Wyznaczanie modułu Younga metodą jednostronnego rozciągania.. Na innych planetach będzie.. Bardzo znanym przykładem destrukcyjnych skutków rezonansu jest zerwanie się w 1940 roku mostu nad cieśniną Tacoma w Stanach Zjednoczonych .. Uczeń: opisuje wpływ wartości siły tłumiącej na drgania.. rozszerzające.. Czy to nie ciekawe ?. Uczeń • definiuje: amplitudę, okres i częstotliwość drgań • oblicza średni czas ruchu wahadła na podstawie pomiarów • wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynierezonans akustyczny przykłady: 2: 2: rezonans akustyczny na wczoraj: 1: 3: rezonans akustyczny konspekt: 1: 4: rezonans mechaniczny przykłady pozytywne: 1: 5: rezonans mechaniczny zastosowanie: 1: 6: rezonans akustyczny chomikuj: 1: 7: przykłady rezonansu mechanicznego: 1: 8: rezonans mechaniczny fizyka: 1: 9: rezonans mechaniczny doświadczenia: 1: 10wyjaśnia znaczenia okresu drgań własnych oraz zjawiska rezonansu mechanicznego w życiu codziennym opisuje warunki zaistnienia zjawiska rezonansu podaje przykłady zjawiska rezonansu, prezentuje zjawisko rezonansu mechanicznegoRezonans mechaniczny..

2. Podaj pozytywne i negatywne przykłady występowania zjawiska rezonansu mechanicznego.

Rezonansem mechanicznym nazywamy zjawisko .. drgań ciała z .. równą częstotliwością dragań .. tego ciała.. Na czym polegają zjawiska optyczne występujące w przyrodzie (tęcza, refleksy.Cel główny: uczeń wymienia zastosowania i negatywne skutki rezonansu w technice i budownictwie.. Częstość siły wymuszającej, dla której zachodzi rezonans jest nazywana częstością rezonansową w r. Dla drgań nietłumionych częstość rezonansowa jest równa częstości własnej: ω r = ω w. porady; 10.. Po wprawieniu w drgania np. wahadła A obserwujemy, że po pewnym czasie zaczyna drgać wahadło B .Przykład rezonansu: kiedy jedziesz po wyboistej drodze, a twój samochód zaczyna podskakiwać - to jest przykład oscylacji twojego samochodu na jego częstotliwości rezonansowej, a raczej częstotliwości rezonansowej amortyzatorów.. Cięża-rek na końcu drga z częstością ω siły wymuszającej.. Ruch huśtawki - przekazując jej drgania (popychając ją, wtedy gdy znajduje się najbliżej nas) huśtawka porusza się coraz szybciej (wzrosła jej amplituda) - POZYTYWNE ZASTOSOWANIE 2.Rezonans mechaniczny to zjawisko pobudzenia ciała do drgań w skutek przekazywania mu drgań o okresie równym okresowi drgań własnych tego ciała..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt