Egzamin przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 14

Pobierz

Odpowiedzi zostały pogrubione w tłumaczeniu.9.1.. Uzupełnij luki, wybierając jedno z podanych słów.. Uzupełnij każdą lukę 8.1.-8.4. jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Uwaga!. rozpoczęli A ukończyli B 2. вредный.1 Opis ilustracji Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Egzamin gimnazjalny 2009 Zadanie 8.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jedną z podanych niżej form, tak aby powstał poprawny i lo-giczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zakreśl literę A, B lub C.. (8).zdający powinien uzupełnić tekst, np. video game chiro zamiast video game hero w zadaniu 3.2 powodują, że odpowiedź jest dwuznaczna lub wieloznaczna używa zapisu fonetycznego w języku polskim, np. test nju games zamiast test new games w zadaniu 3.4 udziela odpowiedzi, która:Przeczytaj opis ilustracji.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Grammar Short Test 10A 1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę ( ) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.Zadanie 14..

(0 4) Przeczytaj opis ilustracji.

Sie waschen ihren Hund Bello.Przeczytaj opis ilustracji.. Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Zakreśl literę A, B lub C. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH Zadanie 18. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę możesz otrzymać 1 punkt.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją..

Przeczytaj opis ilustracji.

Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Zadanie 9.. 1 Przeczytaj zdania.. 8.1 C after 8.2 A straight 8.3 C striped 8.4 C behind(4pkt) Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekstzgodny z ilustracją.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Super PowersPrzeczytaj opis ilustracji Uzupełnij każda lukę (1-10).. - pl.ya.guru .. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zakreśl literę A, B lub C. scientists Odpowiedź na zadanie z Repetytorium 8.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.4 Przeczytaj opis ilustracji.. • Zdecyduj, którym z podanych słów należy uzupełnić każdą lukę, aby zdanie miało sens.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Bierne prawo wyborcze oznacza, że można do parlamentu ____.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Spróbuj!. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt..

(3 pkt)Przeczytaj opis ilustracji.

Uzupełnij każdą lukę (18.1. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Czynne prawo wyborcze w Rzeczypospolitej mają obywatele, którzy w dniu wyborów ____ 18. rok życia.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). • Popatrz na wyrazy poprzedzające luki i następujące po nich.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę ( 8.1 .- 8.4.). Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. wybierać kogoś C być wybieranym D 3.Biologia [ARKUSZ]Rozmiar: 8 MB; Matura próbna.Matura próbna z Operonem 2018.. - "Ożeż w Maturę" na Facebooku Na Facebooku uruchomiliśmy specjalną przestrzeń, w której mogą Egzamin odbył się w .Publikacja przeznaczona dla wszystkich uczniów, niezależnie od tego, z jakich podręczników korzystają.• Przeczytaj polecenie.. Zakreśl literę A, B lub C. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (9.1. tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst..

_____ sichPrzeczytaj opis ilustracji.

Wpisz odpowiednią literę w każdą lukę.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj opis ilustracji.. 8.1 C after 8.2 A straight 8.3 C striped 8.4 C behindPrzeczytaj opis ilustracji.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Opublikowany in category Język angielski, 11.10.2020 >> Przeczytaj opis ilustracji Uzupełnij każda lukę (1-10) jednym wyrazem .. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.TEST TEST ZADANIE 11 / 4 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Język angielski, opublikowany 14.09.2020.4 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podanePrzeczytaj opis ilustracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt