Charakterystyczne elementy krajobrazu nadmorskiego

Pobierz

Na wydmach znajdują się sosny.. -rzeki uchodzą do morza.. -wybrzeża są płaskie lub strome.. -rzeki przy ujściu zostawiają osady.. Ten ma odcień zbliżony do koloru żółtego.. oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic Wymagania na poszczególne oceny I PÓŁROCZE (ocena dopuszczająca) (ocena dostateczna .. - przyr.. Górskie • silnie pofałdowana powierzchnia terenu; • bardzo duże wysokości względne; • wąskie, kręte, szybko płynące rzeki; • piętrowy układ roślinności.wymienisz elementy krajobrazu nadmorskiego wymienisz główne miasta leżące na Wybrzeżu Słowińskim wymienisz po jednym przykładzie rośliny i zwierzęcia charakterystycznych dla Wybrzeża SłowińskiegoJakie są elementy krajobrazu?. Pytanie jest bardzo ogólne, dotyczy bowiem obszaru całej Polski.. Składa się on z wielu, maleńkich drobinek.. Wysokie, majestatyczne, o ciemnozielonych igłach.. Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wymień i omów charakterystyczne cechy krajobrazu nadmorskiego.Napisz po trzy charakterystyczne cechy podanych krajobrazów krajobraz nadmorski.. Charnowo k. Ustki (25 km) 25 km.. Na początek trochę ruchu.. Cechy krajobrazu nadmorskiego: - teren równinny, - pojedyncze wzgórza, - rzeki uchodzą do morza, - rzeki przy ujściu zostawiają osady, - wybrzeża są płaskie lub strome, - występują mierzeje: Wiślana i Helska, - jeziora przybrzeżne: Łebsko, Gardno i Serbsko.Cechy krajobrazu nadmorskiego to: -teren równinny..

-rzeki uchodzą do morza.3 charakterystyczne cechy krajobrazu nadmorskiego.

-pojedyncze wzgórza.. - Szerokie, piaszczyste plaże, wydmy.. -występują jeziora przybrzeżne:Łebsko,Gardno i Serbsko.. -rzeki przy ujściu zostawiają osady.. Jej długość wynoszącą 2,8 km można pokonać w około 1,5 godziny.Orzechowska wydma położona jest w pobliżu morza i prowadzi przez najbardziej charakterystyczne elementy nadmorskiego krajobrazu.. Zabawa z wykorzystaniem gazet "Sztorm na morzu" (zabawa polega na wprowadzaniu w ruch gazet z różnym nasileniem, w ten sposób, aby uzyskać efekt sztormu).. chodzi mi o takie coś, np.:-krajobraz pustynny: wydmy,oazy,grzyby skalne-krajobraz śródziemnomorski:morze,wybrzeże,roślinność nadmorska, klify tych krajobrazów jest 9: pustynny śródziemnomorski lasy równikowe sawanna stepy tajga tundra pustynia lodowa i do każego potrzebuje takich elementówTrzecim gatunkiem krajobrazu nadmorskiego są płytkie, słone zalewy - Wiślany i Szczeciński jak również gro rzadko występujących płytkich jezior o charakterze przybrzeżnym, z wodami wysłodzonymi, zarastanie przez florę wodną i bagienną (z lasy Potamogetea, Phragmitetea, Oxycocco - Sphagnetea).zna charakterystyczne cechy krajobrazów: g6rskiego, wyżynnego, nizinnego i nadmorskiego oraz elementy kultury tych rejonów potrafi redagować notatki w oparciu o zgromadzony materiał potrafi wskazać najdłuższą rzekę Polski i jej dopływyElementy krajobrazu nadmorskiego - opowiadanie na podstawie ilustracji ( podr..

- Płytkie słone zalewy i jeziora.Jakie czynniki wpłynęły na powstanie danego elementu krajobrazu nadmorskiego: 1.

Polub to zadanie.. Przykładowe cechy na które można wskazać: 1.. Plaża jest pełna barw.Wypowiedzi na temat krajobrazu nadmorskiego na podstawie ilustracji zawartej w podręczniku oraz planszy z krajobrazem nadmorskim.. Duże zróżnicowanie krajobrazu - od krajobrazu nadmorskiego, przez pojezierny, typowo nizinny, wyżynny aż po górski; .• wymienia elementy krajobrazu najbliższej okolicy • wymienia pasy rzeźby terenu Polski • wskazuje na mapie Wybrzeże Słowińskie • wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego • wymienia główne miasta leżące na Wybrzeżu .. wymienia charakterystyczne dla Himalajów gatunki .Główne cechy krajobrazu górskiego w Polsce to: silnie pofałdowana powierzchnia terenu, duże wysokości bezwzględne, wąskie, kręte, szybko płynące rzeki, piętrowy układ roślinności, słabe zaludnienie.Ścieżka dydaktyczna "Orzechowska wydma", uroczyście otwarta 9 lipca 2003r., położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Orzechowo i Zapadłe, w pobliżu morza i prowadzi przez najbardziej charakterystyczne elementy nadmorskiego krajobrazu..

Lekcja 1. str. 32 - 33) Dzieci przepisują cechy krajobrazu nadmorskiego do zeszytów: - Wybrzeże płaskie, miejscami występują urwiste klify.

Mierzeja 2.Wybrzeże klifowe 3.Plaża 4.Wydmypoznasz elementy krajobrazu nadmorskiego, będziesz doskonalić umiejetność posługiwania się narzędziem programu Word - Clipartem.. Na stacji meteorologicznej.. Na plaży rosną także niewysokie, mało rozłożyste krzewy.. Czyli jak powstaje pogoda?Trzecim gatunkiem krajobrazu nadmorskiego są płytkie, słone zalewy - Wiślany i Szczeciński jak również gro rzadko występujących płytkich jezior o charakterze przybrzeżnym, z wodami wysłodzonymi, zarastanie przez florę wodną i bagienną (z lasy Potamogetea, Phragmitetea, Oxycocco - Sphagnetea).Duża część prac konkursowych prezentowała charakterystyczne elementy krajobrazu nadmorskiego, zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe.. -wybrzeża są płaskie lub strome.. -występują mierzeje:Wiślana,Helska.. -pojedyncze wzgórza.. górski - silnie pofałdowana powierzchnia terenu,• wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego • wymienia główne miasta leżące na Wybrzeżu Słowińskim Uczeń: • wyjaśnia różnicę między krajobrazem naturalnym a krajobrazem kulturowym • określa położenie najbliższej okolicy na mapie Polski • przedstawia główne cechy krajobrazu nadmorskiego na podstawie ilustracji•wymienia elementy krajobrazu najbliższej okolicy •wymienia pasy rzeźby terenu Polski •wskazuje na mapie Wybrzeże Słowińskie •wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego ..

-występują mierzeje:Wiślana,Helska.• charakterystyczne formy terenu - skałki, wąwozy, skarpy, jaskinie; • lasy iglaste, mieszane i liściaste.

Józefa Brandta w Radomiu, uzyskując dyplom technika sztuk plastycznych ze specjalizacji konserwacji rzeźby i elementów architektury.-nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; "Krajobraz" w Podstawie programowej kształcenia ogólnego (23.12.2008)podaje charakterystyczne elementy krajobrazu nadmorskiego; położenie Morza Bałtyckiego, głębokość temperatura; organizmy występujące w morzu; 1.. Zajrzyj do pudełka: Lekcja 2.. Poznaj pieroga, który nie chciał być leniwy.Jestem absolwentem Architektury Krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie i posiadam tytuł magistra inżyniera.. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z podziałem na półrocza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt