Uzupełnij zdania wypowiedzeniami

Pobierz

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.. Zakupy w sklepie.. podrzedne ok. przyczyny) nie moge przyjsc dzisiaj do ciebie, (zd.. 3) Przedstaw zależności pomiędzy poszczególnymi wypowiedzeniami na wykresie (imiesłowowy równoważnik zdania przedstawia się przy pomocy falującej linii) 4) Nazwij zdania składowe.Zdarza się, że zdania te są rozdzielone przez inne zdania składowe -> oznaczenie a, b, nawet c).. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Analizowanie związków między poszczególnymi zdaniami (próbne zadawanie pytań, które pomogą określić typ zdania).. We wtorek (podmiot szeregowy) .. (orzeczenie czasownikowe) .. do Krakowa.. Spójrzmy na te przykłady: Idąc do pracy, padał śnieg - imiesłowowy równoważnik zdania "Idąc do pracy" odnosi się do podmiotu.. Uwielbiam wydawać pieniądze, toteż zawsze mi ich brakuje.Anka, rozważając swoje szanse, równocześnie gotuje barszcz.. podrzedne ok.. Pójdę do biblioteki.. Spakowałem plecak, następnie.. Zjem śniadanie, a później.. +0 pkt.. zadania: o-przyjaciół poznaje się w biedzie-e ą-kto pod kim dołki kopie,sam w nie wpada-u …zad.. Dwa zdania lub równoważniki zdań, które łączą się ze sobą za pomocą spójników, zaimków lub przecinków, tworzą wypowiedzenie złożone.Odczytujemy je jako złożony komunikat, w którym treści pojedynczych zdań mogą się uzupełniać, łączyć ze sobą, a nawet sobie przeciwstawiać.1.Uzupełnij zdania wypowiedzeniami, których rodzaj określono w nawiasach..

1. uzupeŁnij tabelĘ poniŻszymi wypowiedzeniami: 1. ty tak zawsze.

Kiedy zaczął padać deszcz.. 1) Znajdź orzeczenia lub imiesłowy przysłówkowe.. Jest OK - i tu, i tu Anka jest podmiotem.. Zosia poszła na spacer.. 6. ksiĄŻka jest duŻo lepsza.. 5.Jak analizować zdanie wielokrotnie złożone?. Odpowiedź na zadanie z Gramatyka i stylistyka 7 Uzupełnij zdania wypowiedzeniami- Zadanie 4: Gramatyka i stylistyka 2 - strona 61 Klasa II gimnazjum Przedmiot Język polski Wybierz książkę Gramatyka i stylistyka 2, Zeszyt ćwiczeń Strona 61 4 Zadanie UWAGA!. Uzupełnij tabelkę wg wzoru Równoważniki zdania zdania 1) Noc.Uzupełnij zdanie: 1.Wypowiedzenie, w którym nie występuje orzeczenie to.. Jeżeli chcemy użyć tej formy równoważnika, pamiętajmy, że musi być ona w zgodzie z podmiotem ze zdania głównego.. 5.Dokończ zdania, tak aby powstały wypowiedzenia złożone.. Na koloniach pływamy i .. imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego.. Łączymy je spójnikowo lub bezspójnikowo.. Nie żałuj tego, o czym mówisz.. Mów o tym, co zrobiliscie.. B. Kiedy spacerowałem, potwornie grzało słońce.. Spacerując, odczuwałem potworne gorąco słońca.. (czynność wcześniejsza niż ta, która została wyrażona w drugim zdaniu)., poszedł spać.. Zdania złożone współrzędnie dzielimy na: Łączne - w tych zdaniach spójniki, jak sama nazwa wskazuje .1 Uzupełnij zdania związkami frazeologicznymi po-wstałymi z połączenia podanych w ramce czasowników z rzeczownikiem władza..

Nazwij te zdania Jeżeli ktoś nie nazwie zdań nie daje punktów a.

Uzupełnij zdania wypowiedzeniami z ramki tak aby powstały zdania złożone z podrzędnym podmiotowym lub dopełnieniowym przysłowia lub cytaty podaj nazwy utworzonych zdań A.. 7. kiedy jĄ czytaŁem, prawie caŁy czas siĘ ŚmiaŁem.. * (zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny)., nie mogę przyjść dzisiaj do ciebie, (zdanie podrzędne okolicznikowe celu).·zdanie D.kto późno przychodzi, ·zdanie E.wszyscy zrozumieli, ·zdanie F. Radek poprzysiagl sobie, ·zdanie G. Co się stalo, ·zdanie H. Wszystkim się zdawało, ·zdanie Proszę o najszybszą odpowiedz oczywiście w tym ·zdanie chodzi o to czy jest podrzednie podmiotowe lub dopelnienioweTemat: Posługujemy sie wypowiedzeniami z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. We wtorek (podmiot .Zdanie - wypowiedzenie zawierające czasownik w formie osobowej, np. Obok dopisz pytania, na które te zdania (podrzędne) odpowiadają.. 2. po zwiastunach spodziewaŁem siĘ czegoŚ wiĘcej.. przykład m-nie wszystko złoto co się świeci-l r.+zd.. Równoważnik zdania - to wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia wyrażonego osobową formą czasownika, np. Spacer.. 4. no, coŚ ty!. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.uzupełnij zdania wypowiedzeniami,ktorych rodzaj okreslono w nawiasach..

równoważnik zdania zdanieZdania złożone współrzędnie a zdania składowe.

)Kto pod kim dołki kopie b.)Nie wszystko złoto, c)Tymczasem na folwarku nie uszło baczności d)Po bratersku radził e)Kto pozno przychodziZad.1 Uzupełnij wypowiedzenia właściwymi częściami zdania.. Anka rozważa i Anka gotuje.. celu).Typy wypowiedzeń złożonych .. Wyodrębnienie zdania nadrzędnego, zdań podrzędnych, współrzędnych (w czym pomocny był krok nr 3).. imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego.podkreśl przysłowia będące wypowiedzeniami złożonymi.litery obok czytane pionowo dadzą dwuwyrazowe rozwiązanie.określ,z jakiego rodzaju wypowiedzeń składają sie te przysłowia (r.-równoważnik,zd.-zdanie).. Oglądasz stare wydanie książki.. Problem w tym, że podmiotem jest… "śnieg".Uzupełnij zdania wypowiedzeniami, których rodzaj określono w nawiasach.. Poszłam do sklepu.. Przebywam z tym, z kim miło się rozmawia.. :)Uzupełnij zdania wypowiedzeniami z ramki tak, aby powstały zdania złożone z porządnym podmiotowym lub dopelnieniowym-przysłowia lub cytaty.Materiał składa się z sekcji: "Jak opisywać wypowiedzenie wielokrotnie złożone", "Zadaniowo".. Oprócz wypowiedzeń, które analizowaliście do tej pory, istnieją takie, w których zdanie podrzędne znajduje się w "środku" zdania nadrzędnego.. Zdania złożone współrzędnie składają się z pojedynczych zdań składowych, z których każde mogłoby istnieć samodzielnie..

(podmiot gramatyczny) ... w tajemnic Zad.1 Uzupełnij wypowiedzenia właściwymi częściami zdania.

(podmiot domyślny, orzeczenie czasownikowe) .. o czekającej ich niespodziance.. Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada Zdanie.. B. Nie wszystko złoto co się świeci Zdanie.. Po bratersku radził by przyznał się do winy i tym grzech swój zgladzilrozwiązane Uzupełnij wypowiedzenia imiesłowami równoważnikami zdania zgodne ze wskazówkami podanymi w nawiasach.. a)Sytuacja w kraju się zmieniła, kiedy po śmierci starego .. 17 Podkreśl zdania z wypowiedzeniami podrzędnymi orzecznikowymi.. Uzupełnij wniosek.. Kupiła.. Autobus, którym codziennie jeżdżę do szkoły, dzisiaj się spóźnił.Połącz zdania z lewej strony ze zdaniami z prawej tak, aby powstały zdania złożone z podrzednym podmoiotowym lub dopełnienowym-przysłowia lb cytaty.. 5. mnie wcale nie ŚmieszyŁa.. Z góry dziękuję..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt