Plan rozwoju nauczyciela wspomagającego na mianowanego

Pobierz

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Publikacja w portalu Literka jest jednym z elementów realizacji mojego planu rozwoju zawodowego.. Na bieżąco.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Monika Ślesińska; Aneks do planu rozwoju zawodowego Paulina Marciniak; Awans Plan rozwoju Katarzyna Gomółka; Awans zawodowy nauczyciel dyplomowany - opis i analiza działań Aleksandra Kowalewska; Plan awansu zawodowego nauczyciela .Nazywam się Marzena Magdziarz i jestem bibliotekarką w Szkołe Podstawowej w Bisztynku.Przedstawiam Państwu swój plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, który realizuję od 1 września 2006 roku.. Powinności i wymagania na stopień nauczyciela mianowanego zawarte są w paragrafie 7. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. 2014 r. - 31.05.2017 r.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)Analizowanie wypełnianych przez nauczycieli arkuszy samooceny Udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych Cały okres stażu Dokumentacja Scenariusze zajęć Zdjęcia, filmy 2..

Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela .1 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Krokocka Stanowisko: nauczyciel Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Bartnikach Czas trwania : 2 lata 9 miesięcy Termin rozpoczęcia : 1 wrzesień 2015 Termin zakończenia : 31 maj 2018 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela .. nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej Nr 10 .. przepisu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w .r.. złożyłam wniosek o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego w ….. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Małgorzata Karolewska nauczyciel wspomagający Czas trwania stażu - 2 lata 9 miesięcy data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r. data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela mianowanego w szkole podstawowej.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 2.. W świetle ww.. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii informatycznej i komunikacyjnej..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki.

Zajęcia koleżeńskie, co najmniej raz w semestrze.Przedstawiam mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Tosia i przyjaciele (pakiet II) 1999,00 zł.ul.. 1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. Prawidłowo skonstruowany plan rozwoju zawodowego pozwoli na efektywne wykorzystanie tych 2 lat i 9 miesięcy.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 01 luty 2017 Ocena: brak.. niestety nie mogą rozpocząć stażu na mianowanie 1 września 2021r., ponieważ nie spełniają warunku przepracowania 2 lat:(Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego.. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (edukacja wczesnoszkolna) Plan rozwoju zawodowego - staż na dyplomowanie (2021-09-12) Przykładowych plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się..

Płock.Plany rozwoju zawodowego-> Pedagogika.

Wzbogacanie osobistego warsztatu pracy.. mgr Anna Katarzyna Orzechowska.. Wykorzystanie Internetu i jego zasobów.Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego.. :-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. oraz Plan Rozwoju Zawodowego wraz z aneksem, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor.. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2019 r. Zakończenie stażu: 31.05.2022 r. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 26 LIPCA 2018r.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim .. Czas trwania stażu : 01.. Ewelina.. Podniesienie efektywności działań wychowawczo - opiekuńczych.. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, przy użyciu komputera i Internetu.. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).. Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.. Biała Piska, wrzesień 2019.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego..

EduSensus Wspomaganie rozwoju.

Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Ci nauczyciele, którzy ukończyli staż 31 sierpnia 2019r.. Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien:Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Czytaj dalej.. ROZWOJU ZAWODOWEGO .. Literka.pl Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego Data dodania: 2011-09-22 17:26:03 Autor: Anna Marszałek Plan został napisany po rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego, aby pomóc innym nauczycielą, Bardziej szczegółowoW okresie stażu nauczyciel kontraktowy realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach § 7 ust.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. Poza tym niewielka podwyżka .prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela- bibliotekarza ubiegajacego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.PROJEKT PLANU .. 10.W swoim planie nauczyciel odnosi się do wymagań, ale musi pamiętać, aby uwzględnić w zadaniach i działaniach powinności zawarte w ust.1.. Poza tym niewielka podwyżka .Witajcie!. 6.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 5.. Imiona i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Katarzyna Orzechowska.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 15 stycznia 2015.. 10 września 2018.. 4.Publikacja scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie www.. W pracy nauczyciela rozwój zawodowy jest ważnym czynnikiem dodatkowo motywującym do podejmowania nowych wyzwań.. 15 stycznia 2015. mgr Anny Gątkowskiej .. INFORMACJE WSTĘPNE.. Agnieszka Gurgielewicz.. 31 stycznia 2018.. Ewelina.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.Okres stażu.. Zdobycie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.. Czytaj dalej.. Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY .. 03 luty 2008.Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.. ewaluacja.. Scenariusze zajęć.. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska.. 5.Prowadzenie lekcji otwartych dla pedagogów oraz rodziców.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art.. Prawidłowo skonstruowany plan rozwoju zawodowego pozwoli na efektywne wykorzystanie tych 2 lat i 9 miesięcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt