Charakterystyka regulacyjna silnika prądu stałego

Pobierz

Właściwości ruchowe prądnicy najczęściej określa się za pomocą charakterystyk, podających związki między wymienionymi wielkościami.. Wiadomości ogólne 7.1.1 Silnik bocznikowy i obcowzbudny 7.1.1.1 Charakterystyka zewnętrzna n=f(I tTemat: Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego pr ądu stałego Charakterystyk ą mechaniczn ą silnika bocznikowego nazywamy zale Ŝno ść pr ędko ści obrotowej od momentu obci ąŜenia.Podstawowa wiedza na temat silników prądu stałego Gdy maszyna pracuje jako silnik, po przyłożeniu napięcia U do jej zacisków, przez twornik płynie prąd I gdzie R - całkowita oporność obwodu twornika.. Napięcia na zaciskach twornika jest jednocześnie napięciem wzbudzenia, stądCharakterystyka silników prądu stałego Przykładów zastosowania silnika elektrycznego możemy odnaleźć wiele.. 3 BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania dwóch pól magnetycznych od stojana i wirnika.. Silnik bocznikowy prądu stałego (Rys. 14) zachowuje się podobnie do maszyny obcowzbudnej jedynie przy stałej wartości napięcia twornika.. obrotowej silnika należy zwiększać napijcie zasilające uzwojenie wzbudzenia aż do uzyskania naSilnik elektryczny obcowzbudny - silnik elektryczny prądu stałego, w którym uzwojenie wzbudzające jest zasilane z oddzielnego źródła napięcia (innego niż uzwojenie twornika)..

Zadanie 9.Charakterystyka silników prądu stałego.

2 SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ.. Teraz postać silnika prądu stałego można zobaczyć na wszelkiego rodzaju maszynach, przemyśle .Ze względu na nieliniowość obwodu magnetycznego charakterystyka regulacyjna silnika, to jest zależność prędkości obrotowej od prądu wzbudzenia, przy stałym momencie obciążenia i stałej wartości napięcia twornika, jest również nieliniowa.Charakterystyka regulacyjna silnika prądu stałego.. Badanie maszyn prądu stałego Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami i podstawo-wymi charakterystykami bocznikowych, obcowzbudnych i szeregowych maszyn prądu stałego.. Zostały one wyjaśnione poniżej dla każdego typu silnika prądu stałego.Silnik prądu stałego - silnik elektryczny zasilany prądem stałym, służący do zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną.. 3 Charakterystyki regulacyjne silnika szeregowego: Ms= Mo=moment obrotowy, n - prędkość obrotowa, η - sprawność silnika.. Podstawowe badania eksploatacyjne to charakterystyki obciążenia i regulacyjne, a także w przypadku silnika próby rozruchowe.. POMIARY LABORATORYJNE 3.1.. Rozróżnia się sterowanie: • ciągłe (regulacja napięcia twornika lub/i wzbudzenia) Charakterystyki mechaniczne przy sterowaniu od strony twornikaPodstawow ą charakterystyk ą robocz ą silników pr ądu stałego jest charakterystyka mechaniczna ω = f(M); istotne znaczenie maj ą te ż zale żno ści ω = f(Ia) i M = f(Ia)..

2.Wyznaczanie charakterystyki regulacyjnej silnika prądu stałego Strona: 2 Rys.1.

Oględziny.. Uproszczone schematy połączeń silników prądu stałego: a) silnik bocznikowy, b) silnik bocznikowo-szeregowy, silnik szeregowy.. Celem modułu jest zapoznanie się z przebiegiem charakterystyki regulacyjnej silnika prądu stałego.. Silnik.. W tym drugim przypadku wirnik napędzany jest energią mechaniczną dostarczona z zewnątrz, a na zaciskach uzwojenia twornika odbierana jest wytworzona energia elektryczna.. Regulacja prędkości silnika szeregowego odbywa się (zgodnie ze wzorem (4)) poprzez: - zmianę napięcia zasilającego Us (w okresie rozruchu) - regulacja rezystorowa lubCharakterystyka własności ruchowych maszyn prądu stałego.. Większość silników prądu stałego to silniki komutatorowe, to znaczy takie, w .Charakterystyki silników prądu stałego Właściwości ruchowe silników prądu stałego można przedstawić za pomocą: - charakterystyk mechanicznych silnika prądu stałego n= f(I) lub n = f(M) przy U = const i R f = const oraz - charakterystyk momentu silnika prądu stałego M= f(I) przy U = const i R f = constCharakterystykę tę można skonstruować na podstawie charakterystyki biegu jałowego i trójkąta charakterystycznego (rysunek nr 4).. Od typowych silników pr.. Pole magnetyczne stojana może pochodzić od magnesu trwałego, lub cewki zasilanej napięciem stałym.8.3..

(Us=const) w funkcji prądu silnika Is.

Charakterystyka regulacyjna prądnicy 3.. Silnik prądu stałego jest mechaniczną koniecznością zmiany prędkości i momentu wyjściowego.. Ze względu na niewielką zmienność prędkości silnik w napędowych można uznać, że prądnice pracują przy praktycznie stałej .Działanie silnika BLDC bezszczotk.. Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi własnościami ruchowymi, przy czym szczególnie korzystne są duże zakresy regulacji prędkości obrotowej i duży moment rozruchowy.Rys.. 2 ew t d M k R R k (1.7) Z zależności (1.4) i (1.6) wynika, że równania charakterystyki elektromechanicz-1 SILNIKI PRĄDU STAŁEGO.. Ćwiczenie 5.. 15 Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego dla różnych wartości napięcia twornika.. Analitycznie, w postaci uproszczonej, uzyskuje si ę te zale żno ści na podstawie wzorów (2.196), (2.197) i równania obwodu twornikastyki mechanicznej silnika obcowzbudnego prądu stałego 2 e 0 M e, e w t d e w t e M k M k R R k U M (1.6) w którym: k M - współczynnik nachylenia charakterystyki mechanicznej silnika ..

Silniki prądu stałego składają się z dwóch złączy.

Stąd prędkość obrotowa silnika wyraża się zależnością: Bocznikowy i szeregowy silnik prądu stałego Moment M na wale silnikaCelem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania maszyn prądu stałego, charakterystyk przy pracy prądnicowej i silnikowej oraz ich wyznaczenie poprzez pomiary w stanie biegu jałowego i obciążenia.. Mogą one być silnikami szczotkowymi oraz bezszczotkowymi.Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właści- wościami ruchomymi, przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży momentSilniki wykonawcze prądu stałego wykonuje się ze wzbudzeniem elektromagnetycznym oraz przy mniejszych mocach o wzbudzeniu magnetoelektrycznym (magnesy trwałe).. witka, musze nauczyc sie na koło o silniku bezszczotkowym BLDC prądu stałego, dokladnie chodzi o jego charakterystyki, budowe i działanie i metody regulacji prędkości i momentu, byłbym wdzięczny za wszelką pomoc, moze ma ktos jakies stare sprawozdania, opracowania; pozdrawiamPomiary maszyn prądu stałego oraz lokalizacja i usuwanie uszkodzeń Pomiary maszyn prądu stałego obejmują: 1. oznaczenie zacisków maszyny, 2. wyznaczenie strefy neutralnej, 3. próbę biegu jałowego, 4. próbę zwarcia, 5. próbę nagrzewania, 6. próbę obciążenia prądnicy, 7. próbę obciążenia silnika, 8. wyznaczenie sprawności,Badanie maszyn prądu stałego 2.2. stałego różnią się tym, że stojan jest zbud.. Silnik pr ądu stałego du stałego -- charakterystyki charakterystyki • Charakterystyka mechaniczna n = f(I), n = f(M), U = const, R f = const • Charakterystyka momentu M = f(I), U = const, R f = constCharakterystyka i zastosowanie silnika prądu stałego.. Schemat blokowy układu do wyznaczania mocy i momentu obrotowego silnika prądu stałego P0H - straty jałowe prądnicy wyznaczone z charakterystyki P 0H = f(n).. Moment obrotowy silnika: n P T s s ⋅ = π 30 (3) Prądnicę hamowniczą należy uprzednio wyce-chować tzn. wyznaczyć charakterystykę strat jałowych P 0H oraz napięcia indukowanego U iHRys.. Prąd stały umożliwia pracę urządzeniom właściwie bez przerwy.. wyznaczyć charakterystyki mechaniczne i regulacyjne przy zasilaniu silnika prądu stałego z: Ø mostka Graetza, Ø pojedynczej diody, Ø układu 6-pulsowego, Ø źródła stabilizowanego.. Ogólnie rzecz biorąc, są trzy krzywe charakterystyczneuznane za ważne dla silników prądu stałego, które są: (i) Moment obrotowy a prąd twornika, (ii) Prędkość względem prądu twornika i (iii) Prędkość w funkcji momentu.. Budowa silnika prądu stałegoSilniki komutatorowe prądu przemiennego są nazywane silnikami uniwersalnymi ze względu na to, że możnaje zasilać prądem zmiennym i stałym.. z pakietu blach a nie z litego materiału - tym bardziej można zasilić prądem stałym.Badanie silnika prądu stałego zasilanego z różnych źródeł.. Jako maszyna elektryczna prądu stałego może pracować zamiennie jako silnik lub prądnica.. i jego ch-ki regulacyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt